บทบาทและหน้าที่โปรดักชั่นในกองถ่ายทำ Production House

ทีมโปรดักชั่นควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

หน้าที่และความสำคัญของทีมงานโปรดักชั่นแต่ละฝ่าย เมื่อมีการออกกองถ่ายทำภาพยนต์ หนังโฆษณา หนังสั้น อื่นๆ แต่หากกลองถ่ายทำขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องใช้งานทั้งหมดก็ได้ มาดูกันว่าในกองถ่ายหนึ่งกองควรมีใครบ้าง หน้าที่อะไรบ้าง เพื่อให้ดำเนินงานโปรดักชั่น ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 


Producer (โปรดิวเซอร์) : เป็นตัวกลางระหว่างผู้กำกับกับลูกค้า คอยดูแลควบคุมการถ่ายทำให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย คุยกับลูกค้าให้เข้าใจสิ่งที่ทางกองถ่ายจำเป็นต้องใช้ ต้องมี และก็ต้องคอยควบคุมดูแลไม่ให้ผู้กำกับออกนอกลู่นอกทาง นอกเนื้อเรื่อง (Storyboard )หรือว่าใช้งบประมาณมากจนเกินไป บางครั้งโปรดิวเซอร์ก็ต้องลงไปดูแลถึงในกองถ่ายด้วย เรียกได้ว่าอาจควบคุมทั้งกองถ่ายเพื่อให้ทีมโปรดักชั่นกับผู้กำกับให้ทำงานได้อย่างราบเลื่อน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้อิสระผู้กำกับในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ ไม่ไปจำกัดหรือทำให้ผู้กำกับทำงานลำบากมากขึ้น

Director (ผู้กำกับ) : คือ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับการถ่ายทำ ผู้กำกับหนังโฆษณา อื่นๆ เป็นผู้กำกับควบคุมทิศทางของกองถ่ายทั้งหมด ทั้งในแง่ของการแสดง และงานเบื้องหลังอื่นๆ หน้าที่หลักของผู้กำกับก็คือคิดเพื่อเล่าเรื่องหรือดำเนินเรื่องให้เป็นไปตามต้องการ และต้องรับรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกองถ่ายเพื่อคอยแก้ไขด้วย ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญที่ผู้ช่วยผู้กำกับ ตัดสินใจเองไม่ได้ ผู้กำกับจะเป็นคนที่ตัดสินใจ ชี้ขาดว่าจะต้องทำอย่างไร

Assistant Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ) : ดูแลงานต่างๆ แทนผู้กำกับ และในอีกด้านอาจเป็นผู้ดูแลในภาคการกำกับย่อย หรือดูแลตามเรื่องที่ตนถนัดที่ต้องการรับผิดชอบ

Unit Production Manager (ผู้จัดการหน่วยการสร้าง) : ดูแลเรื่องงบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินงานต่างๆ (เปรียบเสมือนหน่วยบัญชีในกอง)

Production Manager (ผู้จัดการสร้าง) : ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการถ่ายทำ มักทำงานควบคู่กับผู้กำกับงานศิลป์ (Art Director)

รับผลิตวีดีโอโฆษณา,รับทำวีดีโอโฆษณา, รับถ่ายทำวีดีโอโฆษณา, รับผลิตงานโฆษณา, รับถ่ายทำโฆษณา, รับถ่ายทำโฆษณาทีวี, ผลิตหนังโฆษณา, รับทำโฆษณา, โมชั่น กราฟฟิก, บริษัทผลิตสื่อโฆษณา, รับทำวีดีโอโฆษณาออนไลน์ ,รับถ่ายทำรายการทีวี ,รับถ่ายทำทีวีโปรแกรม, รับถ่ายหนังสั้น, รับถ่ายมิวสิควีดีโอ, รับผลิตโฆษณาTVC,รับถ่ายVTR, รับทำVTR, รับทำวีดีโอส่งเสริมการขาย,รับทำวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น,รับผลิตวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นแนะนำสินค้า, รับทำวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นองค์กร, บริษัท พรีเซ็นเทชั่นหน่วยงาน, พรีเซ็นเทชั่นห้างร้าน ,วีดีโอแนะนำโรงแรม,พรีเซ็นเทชั่นรีสอร์ท,วีดีโอแนะนำออฟฟิต,วีดีโอแนะนำโครงการ, รับผลิตวีดีโอโปรไฟล์, รับผลิตวีดีโออนิเมชั่น, รับทำ Animation 2D 3D,รับทำโมชั่นกราฟฟิก, รับทำโฆษณาAnimation 3D,รับตัดต่อวีดีโอโฆษณา,รับตัดต่อวีดีโอ,โปรดักชั่น เฮ้าส์,Production TV Program,Film Production ,VDO Presentation,Presentation, Visual Media, Motion Graphic, Music Video, Casting Film Production, TV.Documentary, Situation Comedy, Short Film, TV.Production, Company Profile, Editing, sound media, after effect, Visual Graphic, VISUAL EFFECT, Digital Effect, Advertising TVC VTR Animation,Edit VDO,Edit ราคาถูก


Art Director (ผู้กำกับงานศิลป์) : หรืออาจเรียก ครีเอทีฟ(Creative) บ้างในบางโอกาศ ออกแบบ สร้างสรรค์งานสร้างทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ในหนัง ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการสร้างฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้า และอื่น ๆ มีผู้กำกับศิลป์คอยกำกับดูแลทั้งหมดนี้ให้ สวยงาม และตรงตามที่กำหนดดูแลเกี่ยวกับรายละเอียด หรือเนื้อหา ในสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำ (อาจเรียกได้ว่าเป็น Visual Effects)

Costume Designer (ผู้ออกแบบชุด) : คือผู้ออกแบบและดูแลเรื่องการแต่งกายของนักแสดง และจัดหาเสื้อผ้า ชุดให้นักแสดง (Costumer) มักนิยมเรียกสั้นๆว่า "คอสตูม"

Make-up and Hair Designer (นักแต่งหน้าและทำผม) : หรือ "เมคอัพอาร์ติส"(Make-up Artist) คือช่างแต่งหน้า ทำผม ออกแบบทรงผม บ้าง ให้กับนักแสดง

Casting Director (ผู้กำกับนักแสดง) : คัดเลือกนักแสดง และดูแล ฝึกฝน แนะนำ ทดสอบนักแสดงเป็นหลัก

Choreographer (ผู้กำกับกิริยาท่าทางในการเต้น) : ดูแลเกี่ยวกับการใช้ท่าเต้นของนักแสดง ในการถ่ายทำ (ถ้ามี)

Director of Photography (DP : ผู้กำกับภาพ) : จะประสานงานกับผู้กำกับภาพยนตร์ในการวางแผนการจัดแสงการออกแบบแสงและการวางมุมกล้องเพื่อการสิ่อความหมายด้วยภาพต่างๆ ผู้กำกับภาพนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นช่างกล้องด้วย

Director of Audiography (DA : ผู้กำกับเสียง) : หรือจะเรียกได้ว่า Sound Director เป็นผู้ดูแลเรื่องเสียง ในระหว่างการถ่ายทำ และหลังถ่ายทำ ดูแลและตรวจสอบเรื่องเสียงที่ใช้ทั้งหมด

Sound Engineer/Production Sound Mixer (ผู้ออกแบบเสียง หรือสร้างเสียง) : เป็นผู้ที่สร้าง เสียงเอฟเฟค หรือเสียงประกอบของแต่ละฉากในการทำภาพยนตร์ หรือ Music Mixer ทำเสียงที่เป็นเสียงเพลง และดนตรีประกอบ  Mix หรือผสมเสียงนั่น เสียงบรรยากาศ

Property Master : อุปกรณ์ประกอบฉากก็คือ ดูแลเรื่องการหาอุปกรณ์ประกอบฉาก

รับผลิตวีดีโอโฆษณา,รับทำวีดีโอโฆษณา, รับถ่ายทำวีดีโอโฆษณา, รับผลิตงานโฆษณา, รับถ่ายทำโฆษณา, รับถ่ายทำโฆษณาทีวี, ผลิตหนังโฆษณา, รับทำโฆษณา, โมชั่น กราฟฟิก, บริษัทผลิตสื่อโฆษณา, รับทำวีดีโอโฆษณาออนไลน์ ,รับถ่ายทำรายการทีวี ,รับถ่ายทำทีวีโปรแกรม, รับถ่ายหนังสั้น, รับถ่ายมิวสิควีดีโอ, รับผลิตโฆษณาTVC,รับถ่ายVTR, รับทำVTR, รับทำวีดีโอส่งเสริมการขาย,รับทำวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น,รับผลิตวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นแนะนำสินค้า, รับทำวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นองค์กร, บริษัท พรีเซ็นเทชั่นหน่วยงาน, พรีเซ็นเทชั่นห้างร้าน ,วีดีโอแนะนำโรงแรม,พรีเซ็นเทชั่นรีสอร์ท,วีดีโอแนะนำออฟฟิต,วีดีโอแนะนำโครงการ, รับผลิตวีดีโอโปรไฟล์, รับผลิตวีดีโออนิเมชั่น, รับทำ Animation 2D 3D,รับทำโมชั่นกราฟฟิก, รับทำโฆษณาAnimation 3D,รับตัดต่อวีดีโอโฆษณา,รับตัดต่อวีดีโอ,โปรดักชั่น เฮ้าส์,Production TV Program,Film Production ,VDO Presentation,Presentation, Visual Media, Motion Graphic, Music Video, Casting Film Production, TV.Documentary, Situation Comedy, Short Film, TV.Production, Company Profile, Editing, sound media, after effect, Visual Graphic, VISUAL EFFECT, Digital Effect, Advertising TVC VTR Animation,Edit VDO,Edit ทีมโปรดักชั่น ราคาถูก รับถ่ายหนัง ถ่ายภาพยนตร์


Boom Operator : Boom ในที่นี้ก็คือ ไมค์บูม เป็นไมค์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บเสียงมาก ตรงหัวไมค์มีขน ๆ ส่วนใหญ่จะสีเทา

Key Grip : อุปกรณ์ไฟ ถือไฟ

Dolly Grip : อุปกรณ์ที่ประกอบราง คือรางที่หน้าตาเหมือนรางรถไฟ เวลาถ่ายก็จะเลื่อนกล้องไปตามราง โดยมีกล้องอยู่ด้านบน หรือมีตากล้องด้วย

Location Manager : เป็นคนที่จัดการเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการหาสถานที่ถ่ายทำ การวางแผนเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำ ประสานงานกับฝ่ายฉากในตอนเซ็ตฉากด้วย

Computer Graphics Designer (ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก) :
ดูแลเรื่องการสร้างกราฟิกเพื่อใช้ประกอบการสร้างภาพยนตร์ ซีจี ทรีดี โมชั่น อื่นๆ

Editor (ผู้แก้ไข/ตัดต่อ) : เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการจัดเฟรม (Frames) ในเนื้อภาพยนตร์นั้นๆ การลำดับภาพการลำดับการนำเสนอให้ตรงตามเนื้อเรื่องหรือStory Board ให้มากที่สุด

Supervisor (ผู้ดำเนินงาน) : มักจะเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบการทำงาน หรือประเมินการทำงาน โดยมักจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำงานในกองถ่าย และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว

Executive Producer (ผู้อำนวยการผลิต) : ผู้ว่าจ้าง ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หรือ ผู้ที่มอบหมายผู้กำกับในการดูแลงานในกองถ่าย

Sponsor (ผู้สนับสนุน) : สนับสนุนด้านในด้านหนึ่งในการดำเนินงานในกองถ่าย ไม่ว่าจะเปนด้านคำปรึกษา คำแนะนำ วัตถุสิ่งของ หรือ แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ

Actor/Actress (นักแสดงชาย หญิง) : ผู้เล่นในภาพยนตร์นั้นๆ

Characters (ตัวละคร) : อาจเป็นนักแสดงก็ได้ แต่ถ้าไม่มีก็อาจเป็นตัวละครสมมุติ ก็ได้

รับผลิตวีดีโอโฆษณา,รับทำวีดีโอโฆษณา, รับถ่ายทำวีดีโอโฆษณา, รับผลิตงานโฆษณา, รับถ่ายทำโฆษณา, รับถ่ายทำโฆษณาทีวี, ผลิตหนังโฆษณา, รับทำโฆษณา, โมชั่น กราฟฟิก, บริษัทผลิตสื่อโฆษณา, รับทำวีดีโอโฆษณาออนไลน์ ,รับถ่ายทำรายการทีวี ,รับถ่ายทำทีวีโปรแกรม, รับถ่ายหนังสั้น, รับถ่ายมิวสิควีดีโอ, รับผลิตโฆษณาTVC,รับถ่ายVTR, รับทำVTR, รับทำวีดีโอส่งเสริมการขาย,รับทำวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น,รับผลิตวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นแนะนำสินค้า, รับทำวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นองค์กร, บริษัท พรีเซ็นเทชั่นหน่วยงาน, พรีเซ็นเทชั่นห้างร้าน ,วีดีโอแนะนำโรงแรม,พรีเซ็นเทชั่นรีสอร์ท,วีดีโอแนะนำออฟฟิต,วีดีโอแนะนำโครงการ, รับผลิตวีดีโอโปรไฟล์, รับผลิตวีดีโออนิเมชั่น, รับทำ Animation 2D 3D,รับทำโมชั่นกราฟฟิก, รับทำโฆษณาAnimation 3D,รับตัดต่อวีดีโอโฆษณา,รับตัดต่อวีดีโอ,โปรดักชั่น เฮ้าส์,Production TV Program,Film Production ,VDO Presentation,Presentation, Visual Media, Motion Graphic, Music Video, Casting Film Production, TV.Documentary, Situation Comedy, Short Film, TV.Production, Company Profile, Editing, sound media, after effect, Visual Graphic, VISUAL EFFECT, Digital Effect, Advertising TVC VTR Animation,Edit VDO,Edit ทีมโปรดักชั่น ราคาถูก รับถ่ายหนัง ถ่ายภาพยนตร์ทีวี หนังโฆษณาออนไลน์ ราคาถูก รับทำหนังสั้น
ที่เหลือก็คือการวางแผนงานว่าในหนึ่งกองถ่าย ควรมีโปรดักชั่นตำแหน่งในบ้าง เพื่อถ่ายทำให้หนังโฆษณา หนังสั้นภาพยนต์โฆษณา รายการ สารคดี อืน

สนใจการผลิตวีดีโอทุกประเภท โทร.096-997-3670


ตัวอย่างงานออกกองถ่ายทำShowreel

ความคิดเห็น